Romantyzm – zagadnienia na lekcję powtórzeniową.

Wszystkie zagadnienia obowiązują na sprawdzianie. Wybierzcie te, które chcecie omówić na lekcji powtórzeniowej.

  1. Preromantyzm – podstawy filozoficzne zjawiska (patrz podręcznik)
  1. Preromantyzm w literaturze i świadomości społecznej, okres burzy i naporu
  2. Goethe: „Cierpienia młodego Wertera”
  1. Byron: „Giaur”
  1. Charakter polskiego romantyzmu.
  2. A. Mickiewicz – utwory programowe
  1. A. Mickiewicz: Sonety krymskie (Stepy akermańskie, Burza, Czatyrdah, Droga nad przepaścią Czufut-Kale, Bakczysaraj, Pielgrzym, Ajudah)
  1. A. Mickiewicz: Dziady, cz. II
  1. A. Mickiewicz: Dziady, cz. III

10.  A. Mickiewicz: Konrad Wallenrod

11.  A. Mickiewicz: Pan Tadeusz

12.  J. Słowacki: poezje

13.  J. Słowacki: Kordian

14.  Z. Krasiński: Nie-Boska komedia

15.  C. K. Norwid: poezje

16.  Ballada romantyczna

17.  Konwencje pięknego umierania (Mickiewicz, Słowacki)